Begrippenlijst

Efficiëntie van een paneel
De efficiëntie van een paneel geeft de verhouding aan tussen het opgewekte vermogen en het ingestraalde vermogen.

Energiemeter (draaischijfmeter)
De elektriciteitsmeter meet het elektriciteitsverbruik van een huishouden of bedrijf. De oude Ferrarismeter (ook wel draaischijfmeter genoemd) draait automatisch terug als er zonnestroom aan het net wordt geleverd. De eerste generatie digitale kWh-meters registreren de teruggeleverde energie niet, de moderne meters en dus ook de ‘slimme’ kWh-meter doen dat wel. Het is dus belangrijk om te controleren welk type kWh-meter je hebt.

Energiemanagementsysteem
Met behulp van een energiemanagementsysteem heb je altijd real-time inzicht in de prestaties van de zonnestroominstallatie. Het systeem bouwt ook een historie op.

Hellingshoek
De hoek waaronder de zonnepanelen worden geplaatst op het dak. Bij schuine daken is de hellingshoek van het dak bepalend voor de hellingshoek van de panelen.

Micro-omvormer
Achter elk paneel wordt een kleine omvormer gemonteerd. Een grote gezamenlijke omvormer is dan niet meer nodig. Voordeel: de prestaties van de panelen kunnen elkaar onderling niet meer beïnvloeden.

Monokristallijn
Stollingsvorm van silicium waarbij het gebruikte siliciumblok of plaatje uit één kristal bestaat.

Netbeheerder
Het bedrijf dat de elektrische infrastructuur verzorgt. De netbeheerder legt en onderhoudt de bekabeling vanaf de centrale t/m de kWh-meter. Zij plaatsen en vervangen kWh-meters.

Omvormer
Een omvormer is nodig om opgewekte zonnestroom (gelijkstroom) om te zetten in 230 volt wisselspanning. De omvormer is het hart van de zonnestroominstallatie.

Optimizer
Achter elk paneel kan een kleine optimizer gemonteerd worden. De optimizer zorgt ervoor dat de stroom van andere panelen vol doorgelaten wordt en maximaliseert de stroom van het aangesloten paneel. Er is wel een omvormer nodig. Voordeel: de prestaties van de panelen kunnen elkaar onderling nagenoeg niet meer beïnvloeden en bij optimizers hoeft er geen 230V op het dak aangesloten te worden.

Oriëntatie
De richting waarin de zonnepanelen worden geplaatst ten opzichte van de zon.

Polykristallijn
De kristalstructuur van polykristallijn cellen is gedeeltelijk geordend (flake effect); zij hebben een iets lagere elektrische opbrengst dan monokristallijn cellen bij volle instraling.

PV
Photo-Voltaic: Licht naar spanning omzetting

PV-cycle
Wereldwijd netwerk van fabrikanten en installateurs voor het inzamelen en recyclen van oude zonnepanelen.

Salderen
Het verrekenen tegen hetzelfde tarief van opgewekte zonnestroom met de afgenomen stroom van het energiebedrijf. Het recht op saldering is wettelijk vastgelegd.

Silicium
Halfgeleidermateriaal dat o.a. wordt gebruikt om zonlicht om te zetten in elektrische spanning. Monokristallijn of polykristallijn zonnecellen worden hiermee vervaardigd.

Slimme meter
Een slimme meter geeft automatisch door aan je energieleverancier hoeveel gas en elektriciteit je verbruikt. Hierdoor vindt er altijd een juiste afrekening plaats.

Smart grid
De term smart grid wordt gebruikt voor (toekomstige) technologieën om het elektriciteitsnet beter te kunnen beheren. Netbeheerders, producenten en consumenten kunnen hiermee hun verbruik onderling afstemmen en overbelasting op het lokale net voorkomen.

Terugverdientijd
De tijd die nodig is om de zonnestroominstallatie terug te verdienen met de opgewekte zonne-energie.

Watt (W)
Eenheid van vermogen.

Wattpiek
Eenheid van nominaal vermogen. Nominaal vermogen is het vermogen dat een zonnepaneel levert onder standaard testomstandigheden (STC).

Wattuur (meestal uitgedrukt in kWh)
Eenheid van (elektrische) energie.

Zonnecel
Dun plaatje kristallijn silicium dat zonlicht omzet in elektrische spanning. Een zonnepaneel bestaat uit tientallen zonnecellen en zijn onderling in serie geschakeld.

Zonnepaneel
Een vlakke plaat waarop meerdere zonnecellen zijn geplaatst om elektrische energie mee op te wekken.