Salderen

Op het moment dat u zonnepanelen heeft wekt u energie op als het buiten licht is. De energie van de zonnepanelen gaat via de omvormer naar uw meterkast. De energie van de zonnepanelen gaat vanuit de meterkast eerst naar alle apparaten die op moment elektriciteit vragen. Dit is bijvoorbeeld de koelkast, vriezer, verlichting of andere apparaten die op dat moment aan staan. Als de energie dat van de zonnepanelen afkomt, net zoveel is als dat wat de apparaten vragen, dan komt uw meter tot stilstand.
Als u meer energie opwekt dan u op dat moment nodig hebt, dan gaat deze energie via de meter terug naar de energieleverancier. Als u een meter heeft met een draaischijf dan ziet u de meter terugdraaien. Indien u een slimme meter heeft dan staat daar een aparte terugleverstand op die bijhoudt hoeveel energie u teruglevert. Op het moment dat er geen energie wordt opgewekt (als het buiten donker is) dan wordt de nenodigde energie door uw energieleverancier aan u geleverd. Aan het eind van jaar wordt gekeken hoeveel energie u heeft verbruikt en hoeveel energie u zelf heeft opgewekt. Dit staat op de energierekening genoemd als kWh.

Het aantal kWh dat u heeft teruggeleverd aan uw energieleverancier wordt verminderd met het aantal kWh dat u heeft afgenomen. Wat overblijft is uw netto-verbruik en dat deel dient u te betalen. U bespaart dus de teruggeleverde energie, dat heet salderen. U heeft daar dezelfde vergoeding voor ontvangen als dat u zelf voor de energie betaalt.

Het salderen is opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998. Dit betekent dat iedere energieleverancier verplicht is om hieraan mee te werken. Jarenlang is er onduidelijkheid geweest over de toekomst van deze wet. Eind 2019 is daar eindelijk duidelijkheid over gekomen. Tot en met 2023 blijft de salderingswet ongewijzigd. Van 2023 tot 2031 zal deze wet zich ‘versoberen’. Dit betekent dat er voor de teruggeleverde energie een andere vergoeding zal komen dan voor de energie die afgenomen dient te worden. Het streven van de regering blijft om de terugverdientijd op gemiddeld 7 jaren te laten uitkomen. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023

 

Meer terugleveren dan het verbruik
Wanneer er meer energie binnenkomt van de zonnepanelen dan wat u zelf verbruikt, staan daar andere regels tegenover. De energieleverancier is verplicht te salderen binnen uw verbruik. Voor alles wat u extra teruglevert kunt u een lagere vergoeding tegemoetzien.
Wettelijk gezien is een energieleverancier zelfs niet verplicht om dit te vergoeden, echter doen ze dit wel. Dit is meestal de kale energieprijs á ongeveer €0,05 – €0,07. Terwijl de prijs per kWh dat u betaalt ongeveer €0,18 – €0,22 is.
Elke leverancier heeft zijn eigen tarieven hiervoor. Om de actuele tarieven te bekijken, kunt u het beste gaan naar www.energieleveranciers.nl .

Registratie
Wanneer u zonnepanelen heeft gaat u stroom terugleveren. Het is verplicht dat de netbeheerder en energieleverancier hiervan op de hoogte worden gesteld. Hiermee wordt ook op de jaarafrekening de geleverde stroom goed verwerkt en controleert de netbeheerder of de meter geschikt is voor het terugleveren. Dat u zonnepanelen laat installeren kunt u doorgeven via www.energieleveren.nl . Dit kunnen wij helaas niet voor u ontzorgen, omdat het is gepersonaliseerd. Wij herinneren u er wel altijd tijdig aan dat dit nog dient te gebeuren.